Zakaz używania wyrobów pirotechnicznych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 grudnia 2016

Wojewoda Zachodniopomorski wprowadza zakaz używania wyrobów pirotechnicznych od dnia 21 grudnia 2016 r. do 4 stycznia 2017 r. z wyjątkiem 31 grudnia 2016 r. oraz 1 stycznia 2017 r. Wynika to z rozporządzenia porządkowego nr 1/2016 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Za nieprzestrzeganie tego zakazu grozi kara grzywny, którą mogą nałożyć strażnicy gminni lub Policja.

Autor: Urząd Gminy Grzmiąca (23)