Projektu skierowanego do osób niepełnosprawnych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 stycznia 2019

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie realizuje projekt pn.: „Klub Aktywnej Integracji Społeczno-Zawodowej w Szczecinie”, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 7.2. Projekt jest skierowany do osób z niepełnosprawnościami z terenu Województwa Zachodniopomorskiego zainteresowanych nabyciem lub podniesieniem kwalifikacji zawodowych oraz skorzystaniem z form reintegracji zdrowotnej i społecznej.

Okres realizacji projektu: 1.10.2018 r. - 31.10.2019 r.

Pierwszą formą wsparcia są spotkania  z doradcą zawodowym, psychologiem, terapeutą mające na celu opracowanie we współpracy z Uczestnikiem Projektu indywidualnej ścieżki reintegracji (łącznie 6 godzin/os.). określającej pozostałe nieodpłatne  formy wsparcia:

 1. Reintegracja społeczna w tym:
  • Treningi rozwoju interpersonalnego  dla 48 osób
  • Indywidualna terapia psychologiczna ) dla 48 osób
  • Terapia rodzinna  48 rodzin
  • Poradnictwo prawne dla  48 osób
  • Integracyjne wyjścia do teatru, filharmonii, opery, kina itp.  dla 48 osób
 2.  Reintegracja zdrowotna w tym:
  • Terapia uzależnień/socjoterapia – wsparcie przewidziane dla 8 Uczestników  Projektu
  • Terapia ruchowa  dla 48 osób
 3. Reintegracja zawodowa w tym:
  • Warsztaty aktywizacji zawodowej  dla 48 osób
  • Szkolenia zawodowe (ok. 80  h/1 UP) – wsparcie przewidziane dla 40 Uczestników Projektu
  • Staże zawodowe (3 miesiące/1 UP) – wsparcie przewidziane dla 40 Uczestników Projektu    przy czym uczestnictwo w stażu, warunki, prawa i obowiązki Uczestnika oraz Projektodawcy, wynikające z tej formy wsparcia w ramach projektu, regulować będzie osobna umowa trójstronna, zawarta pomiędzy Projektodawcą, Uczestnikiem, a przedsiębiorstwem przyjmującym na staż

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie zapewnia:

 • refundację kosztów dojazdu do Szczecina,
 • materiały dydaktyczne stypendium szkoleniowe,
 • stypendium stażowe,
 • ubezpieczenia NNW w ramach reintegracji społecznej.

W projekcie przewidziano dla dwóch osób asystenta osoby niepełnosprawnej.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na naszej stronie.

Skan podpisanych dokumentów rekrutacyjnych można przesłać na adres e-mail: projekty7286@twp.szczecin.pl

Autor: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie (12)

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Plakat

  Plakat