Aplikacja „Kwarantanna Domowa”

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 marca 2020

Szanowni Mieszkańcy,

Kwarantanna domowa – to aplikacja, która ułatwia i usprawnia przeprowadzenie obowiązkowej kwarantanny w warunkach domowych!

Program umożliwia potwierdzenie miejsca, w którym przebywasz, podstawową ocenę stanu zdrowia i bezpośrednie zgłoszenie zagrożenia. Ułatwia też zaopatrzenie w najpotrzebniejsze artykuły osobom, które nie mają takiej możliwości samodzielnie. 

Jak aktywować aplikację?

Pobierz aplikację Kwarantanna domowa z App Store lub Google Play. Po jej zainstalowaniu Zarejestruj się za pomocą numeru telefonu. Twoje konto zostanie zweryfikowane po wprowadzeniu kodu, który otrzymasz w wiadomości SMS. Aplikacja za zgodą Użytkownika korzysta z lokalizacji GPS, funkcji robienia zdjęć ze stemplem czasowym, rozpoznawania twarzy, możliwości wypełniania formularzy, wybierania połączenia z infolinią.

Infolinia techniczna

tel. +48221655744 (Koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora.)

Zasady korzystania z aplikacji „Kwarantanna Domowa”

 1. Realizacja inicjalnego zadania „Kwarantanna pełna informacja” polega na zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi sposobu odbywania kwarantanny oraz wykonaniu zdjęcia typu „selfie” w zadeklarowanym miejscu odbywania kwarantanny.
 2. Cykliczna weryfikacja odbywania kwarantanny polega na wykonaniu następujących czynności:
  a) potwierdzeniu przebywania w deklarowanej lokalizacji. Przy realizacji tego zadania automatycznie sprawdzana jest lokalizacja GPS. Aby zadanie zostało wykonane poprawnie, Użytkownik musi przebywać w promieniu nie większym niż 100 m od deklarowanej lokalizacji,
  b) zrobieniu zdjęcia w miejscu deklarowanej lokalizacji,
  c) zakończeniu zadania.
 3. Usługę o której mowa w pkt. 2 należy zrealizować w ciągu 20 minut od otrzymania sms z informacją o pojawieniu się nowego zadania w Aplikacji.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do realizacji Usługi zgodnie z przyjętym harmonogramem i przyjętymi zasadami realizacji Usługi.
 5. Niezrealizowanie Usługi zgodnie z przyjętym harmonogramem i zasadami może skutkować powiadomieniem o tym fakcie Służb, a w konsekwencji zastosowaniem przez nie środków przymusu określonych w Ustawie.
 6. Informacja o naruszeniu kwarantanny (t.j. brak wykonania zadania, niezgodność zdjęcia lub próba oszustwa) będzie przekazywana automatycznie do Służb.
 7. W przypadku wystąpienia objawów zakażenia SARS-CoV-2, Użytkownik obowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym odpowiednie Służby korzystając z funkcjonalności dostępnych w Aplikacji.
 8. Podczas realizacji Usługi zakazane jest posługiwanie się oprogramowaniem mającym na celu zmianę danych lokalizacyjnych (szerokości i długości geograficznej).
 9. Wysłanie formularza z zapotrzebowaniem do MOPS (posiłek, artykuły spożywcze, pomoc psychologiczną lub kontakt) polega na wprowadzeniu informacji o produktach, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania na czas kwarantanny lub bezpośrednim kontakcie z właściwymi Służbami.

 

Autor: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzmiącej (35)

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Zdjęcie aplikacji

  Zdjęcie aplikacji