Wyjazd do Brukseli dla sołtysów

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 lipca 2020

Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej z siedzibą we Wrocławiu zaprasza sołtyski i sołtysów wsi zachodniopomorskich do udziału w wyjeździe studyjnym do Brukseli, który odbędzie się w dniach 30 września - 2 października 2020 r. Podczas wizyty uczestnicy zapoznają się z działaniami KE oraz dowiedzą się więcej o podejmowanych przez nią inicjatywach dotyczących wsi i jej mieszkańców.

WIZYTA STUDYJNA DO INSTYTUCJI UNII EUROPEJSKIEJ DLA SOŁTYSÓW I SOŁTYSEK Z WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Tematyka wyjazdu: rola i funkcjonowanie Komisji Europejskiej; aktualne wyzwania UE; przyszłość wspólnej polityki rolnej; unijne programy rozwoju obszarów wiejskich, polityka regionalna KE, ochrona środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu na obszarach wiejskich. Program wizyty jest w trakcie tworzenia, w związku z tym poszczególne zagadnienia mogą ulec zmianie.

 

Ramowy program:

 • 1. 30/09/2020 (środa) - spotkanie przedwyjazdowe w Szczecinie, przejazd autokarem do Berlina, wylot z Berlina po południu, zakwaterowanie w Brukseli
 • 2. 01/10/2020 (czwartek) - cały dzień spotkań z przedstawicielami Komisji Europejskiej, wizyta w innej instytucji UE
 • 3. 02/10/2019 (piątek) - przed południem spotkania z przedstawicielami Komisji Europejskiej; po południu wylot z Brukseli do Berlina, przejazd autokarem do Szczecina

Język roboczy: spotkania będą prowadzone w języku polskim

KWESTIE ORGANIZACYJNE

Komisja Europejska pokrywa koszty biletów lotniczych do Brukseli i z powrotem, przejazd autokarem na lotnisko i z powrotem, dwóch noclegów oraz częściowo koszty wyżywienia.

W hotelu serwowane będą śniadania, w czwartek zapewniony będzie obiad roboczy z jednym z pracowników KE oraz kolacja, w piątek obiad w kantynie w jednym z budynków KE. Uczestnicy pokrywają w swoim zakresie posiłek w Brukseli w pierwszy dzień przyjazdu oraz koszty dojazdu do Szczecina.

Organizatorzy nie gwarantują ubezpieczenia, dlatego też rekomenduje się posiadanie karty EKUZ oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia bagażu na czas wyjazdu.

Zgłoszenia

Termin zgłoszeń: wypełniony formularz należy przesłać do 30 sierpnia na adres mailowy:

COMM-REP-PL-WROCLAW@ec.europa.eu (link sends e-mail)  lub pocztą na adres:

Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej
ul Widok 10
50-052 Wrocław

Kryteria kwalifikacji:

 • wypełnienie formularza zgłoszeniowego (formularz w załączeniu),
 • zgłoszona osoba musi mieć ukończone 18 lat;
 • organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru uczestników wyjazdu;
 • pierwszeństwo udziału będą miały osoby, które nigdy nie uczestniczyły w podobnej wizycie.

Liczba miejsc: 25

O zakwalifikowaniu się na wyjazd studyjny uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową lub  telefoniczną. 

Pytania proszę kierować do: Malwina Gałęzowska-Raźny Malwina.GALEZOWSKA-RAZNY@ext.ec.europa.eu (link sends e-mail)

Tel. +71 32 40 900  

Autor: Wojewoda Zachodniopomorski (18)

Pliki do pobrania

Galeria

 • Powiększ zdjęcie flaga

  flaga