Szkolenie e-learningowe "Fundusz sołecki jako narzędzie aktywizacji wsi"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 lipca 2020

 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza sołtysów, rady sołeckie, radnych i pracowników UG, członków Kół Gospodyń Wiejskich i Ochotniczych Straży Pożarnych oraz aktywnych mieszkańców gminy na szkolenie e-learningowe pn."Fundusz sołecki jako narzędzie aktywizacji wsi".

Szkolenie odbędzie się w terminie od 14 sierpnia do 30 września 2020 roku na platformie edukacyjnej www.cdrkursy.edu.pl.

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę potrzebną do wykorzystania w procesach rozwoju lokalnego w oparciu o fundusz sołecki.

Szkolenie składa się z czterech modułów edukacyjnych:

  1. Partycypacja społeczna w rozwoju obszarów wiejskich.
  2. Zasady formalno-prawne funkcjonowania funduszu sołeckiego.
  3. Fundusz sołecki „Krok po kroku”.
  4. Przykłady dobrych praktyk.

Rekrutacja na szkolenie prowadzona jest w sposób ciągły od 22.07.2020 r. (także w trakcie szkolenia) do 18.09.2020 r. Zgłoszenia na załączonej Karcie zgłoszenia uczestnictwa w formie skanu lub zdjęcia prosimy przesyłać mailowo na adres g.dziedzic@cdr.gov.pl lub pod faxem na nr: 12 424 05 05. O terminie udostępniania szklenia poszczególnym osobom będzie decydować dopełnienie formalności związanych ze zgłoszeniem.

Uczestnicy szkolenia zobowiązani są do posiadania indywidualnego konta poczty elektronicznej. Jedną aplikacją konieczną do korzystania z narzędzia szkoleniowego jest przeglądarka internetowa . Osoby zakwalifikowane na szklenie otrzymują potwierdzenie przyjęcia wraz z indywidualnym loginem i hasłem dostępu oraz instrukcją logowania.

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane przez CDR O/Kraków. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest pozytywny wynik testu zaliczeniowego.

Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach oraz na stronie internetowej www.cdr.gov.pl.

Autor: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, oddział w Krakowie (24)

Pliki do pobrania