Zdalna szkoła +

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 sierpnia 2020

Informujemy, że dziś, tj. 13 sierpnia do Urzędu Gminy Grzmiąca dotarł sprzęt komputerowy zakupiony w ramach konkursu grantowego Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.”
Dzięki dofinansowaniu w wysokości 54 999,60 zł zakupiono 34 laptopy oraz torby. Sprzęt przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego zostanie przekazany do naszych szkół z przeznaczeniem dla najbardziej potrzebujących uczniów z rodzin wielodzietnych 3+, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej w formie bezpłatnego użyczenia na potrzebę realizacji zdalnego nauczania lub wykorzystane w szkolnych pracowniach komputerowych.
Projekt jest odpowiedzią na informację przekazaną przez Kuratorium Oświaty, z którego wynika że wielu uczniów nie przystąpiło do nauki zdalnej w związku z brakiem możliwości technicznych.

Autor: Urząd Gminy Grzmiąca (12)

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Zdjęcie zakupionych komputerów

    Zdjęcie zakupionych komputerów