Nowe komputery w szkołach, świetlicach i bibliotekach

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 grudnia 2015

Gmina Grzmiąca przystąpiła do projektu pt.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty II” realizowanego przez ZMiGDP. Na przełomie listopada i grudnia do naszych szkół, świetlic, bibliotek trafiło w sumie 49 komputerów i 9 drukarek. Oprócz tego 4 komputery z dostępem do internetu trafią do gospodarstw domowych spełniających kryteria programu.

W naszej gminie w ten sposób zostały wyróżnione dzieci (po 1 z każdej szkoły), które osiągnęły dobre wyniki w nauce oraz ich rodzina spełniała kryteria programowe.

Cały projekt wart 17 635 223,91 zł dofinansowany jest w 100 % ze środków zewnętrznych. Wartość projektu przypadająca na Gminę Grzmiąca to 273 030,44 zł. Koszt zapewnienia trwałości projektu w kolejnych 5 latach wyniesie gminę niespełna 39 000 zł.

Projekt realizowany jest w ramach działania 8.3 – „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi 8 „Społeczeństwo informacyjne  - zwiększenie innowacyjności gospodarki” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Autor: Urząd Gminy Grzmiąca (13)

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Wójt Tadeusz Hajkowicz i jedna z obdarowanych uczennic

    Wójt Tadeusz Hajkowicz i jedna z obdarowanych uczennic