Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Ważne informacje

Studia podyplomowe - rolnictwo i ocena stanu upraw rolniczych

Powiększ zdjęcie Plakat%20informacyjny

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa uruchamia od października 2020 roku studia podyplomowe nt. „ROLNICTWO I OCENA STANU UPRAW ROLNICZYCH”, które są kierowane do absolwentów studiów wyższych, zajmujących się lub planujących pracę w ubezpieczaniach upraw rolniczych, w doradztwie rolniczym, komisjach jednostek terytorialnych i innych organizacjach zajmujących się szacowaniem szkód rolniczych oraz planujących poszerzyć swoja wiedzę rolniczą dla potrzeb prowadzenia działalności rolniczej (nabycia uprawnień rolniczych).

18 sierpnia 2020
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (15)
Czytaj więcej o: Studia podyplomowe - rolnictwo i ocena stanu upraw rolniczych

Stypendia dla najlepszych uczniów

Powiększ zdjęcie Plakat

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr XX/144/2016 Rady Gminy Grzmiąca z dnia 29 grudnia 2016 r. przyznawane są 3 stypendia dla najlepszych uczniów szkół średnich.
Stypendium mogą otrzymać uczniowie szkół średnich kończących się maturą, na stałe zameldowani na terenie gminy Grzmiąca, ze średnią ocen nie mniejszą niż 4,5 i oceną z zachowania nie mniejszą niż dobra.
Stypendium przyznaje się na okres od 1 września do 31 stycznia i od 1 lutego do 30 czerwca, a wnioski przyjmowane są do dnia 15 września i 15 lutego danego roku.
Do wniosku należy dołączyć potwierdzoną przez szkołę kserokopię świadectwa za dany rok szkolny, a po I semestrze zaświadczenie potwierdzone przez dyrektora szkoły z wykazem ocen z przedmiotów za I semestr i oceną z zachowania.

14 sierpnia 2020
Urząd Gminy Grzmiąca (13)
Czytaj więcej o: Stypendia dla najlepszych uczniów

Zdalna szkoła +

Powiększ zdjęcie Zdjęcie%20zakupionych%20komputerów

Informujemy, że dziś, tj. 13 sierpnia do Urzędu Gminy Grzmiąca dotarł sprzęt komputerowy zakupiony w ramach konkursu grantowego Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.”
Dzięki dofinansowaniu w wysokości 54 999,60 zł zakupiono 34 laptopy oraz torby. Sprzęt przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego zostanie przekazany do naszych szkół z przeznaczeniem dla najbardziej potrzebujących uczniów z rodzin wielodzietnych 3+, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej w formie bezpłatnego użyczenia na potrzebę realizacji zdalnego nauczania lub wykorzystane w szkolnych pracowniach komputerowych.
Projekt jest odpowiedzią na informację przekazaną przez Kuratorium Oświaty, z którego wynika że wielu uczniów nie przystąpiło do nauki zdalnej w związku z brakiem możliwości technicznych.

13 sierpnia 2020
Urząd Gminy Grzmiąca (12)
Czytaj więcej o: Zdalna szkoła +

Wybory uzupełniające w Sołectwie Nosibądy!

Powiększ zdjęcie Wręczenie%20zaświadczenia%20dla%20nowego%20sołtysa

W związku ze złożoną rezygnacją z pełnienia funkcji dotychczasowego Sołtysa w sołectwie Nosibądy zorganizowane zostały wybory uzupełniające, które odbyły się dnia 7 sierpnia 2020 roku. Podczas spotkania w świetlicy wiejskiej mieszkańcy większością głosów zdecydowali, że nowym Sołtysem w Sołectwie Nosibądy będzie Pani Irena Kwoka.

Podczas zebrania wybrana została nowa Rada Sołecka, a jej członkami zostali:
1. Emilia Misiak
2️. Bernadeta Żegnałek
3️. Tadeusz Nerko
4️. Dariusz Pieńkos

13 sierpnia 2020
Urząd Gminy Grzmiąca (11)
Czytaj więcej o: Wybory uzupełniające w Sołectwie Nosibądy!

Informacja

Zarząd Koła Łowieckiego „Ponowa” w Bobolicach zawiadamia, że organizuje polowania zbiorowe na ptactwo łowne w terminie od 15.08.2020 do 21.12.2020 r. na terenie obwodów 89, 91. Polowania odbywać się będą 15.08.2020 r. oraz w każdą sobotę i niedzielę wyżej wymienionego okresu.

12 sierpnia 2020
Koło Łowieckie "Ponowa" w Bobolicach (10)
Czytaj więcej o: Informacja

Ogólnopolski Konkurs Testowy - "Bezpieczna Obsługa Zwierząt Gospodarskich"

Powiększ zdjęcie Plakat

Sprawdź swoją wiedzę na temat bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym bez wychodzenia z domu i wygraj nagrody!

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza do wzięcia udziału w „Ogólnopolskim konkursie testowym z zakresu bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym – bezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich”. Uczestnikiem Konkursu może być osoba pełnoletnia, podlegająca w dniu rozwiązywania testu ubezpieczeniu społecznemu rolników.

 Aby wziąć udział w konkursie należy zarejestrować się na stronie https://bezpieczenstwo.krus.gov.pl i wypełnić formularz. Na adres e-mail podany podczas rejestracji zostanie wysłana wiadomość zawierająca link do aktywacji konta oraz informacje na temat testu. Składa się on z 20 pytań – za każdą prawidłową odpowiedź można uzyskać 1 pkt.

12 sierpnia 2020
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (9)
Czytaj więcej o: Ogólnopolski Konkurs Testowy - "Bezpieczna Obsługa Zwierząt Gospodarskich"

Zapobieganie przestępczości – konkurs

Powiększ zdjęcie Zdjęcie

Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) organizuje co roku konkurs na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA). Organizatora zaprasza do udziału w konkursie, którego tematem jest: „Zapobieganie zorganizowanej przestępczości opartej o struktury rodzinne/klanowe”. Zgłoszone do udziału w konkursie projekty powinny być ukierunkowane na zapobieganie przestępczości w grupach, których struktura budowana jest na relacjach rodzinnych, wspólnym pochodzeniu etnicznym czy migracyjnym, będących w trudnej sytuacji społecznej lub ekonomicznej oraz marginalizowanych.

Zgłoszone do udziału w konkursie projekty powinny być ukierunkowane na zapobieganie przestępczości w grupach, których struktura budowana jest na relacjach rodzinnych, wspólnym pochodzeniu etnicznym czy migracyjnym, będących w trudnej sytuacji społecznej lub ekonomicznej oraz marginalizowanych.

Organizator zwraca szczególną uwagę na relacje panujące w ww. grupach. Umiejętności przystosowania człowieka do życia w społeczeństwie są w znacznym stopniu kształtowane przez rodzinę i grupę, w której przebywa, a która działając nieprawidłowo wpływa dysfunkcyjnie na swoich członków. Młode osoby dorastające w takim środowisku są szczególnie narażone na postrzeganie działalności przestępczej jako swoistego „sposobu na życie”. Jednocześnie poszczególni członkowie, którzy chcą opuścić tego rodzaju struktury przestępcze, często narażeni są na ryzyko zerwania wszelkich więzi z rodziną i środowiskiem społecznym.

12 sierpnia 2020
Starostwo Powiatowe w Szczecinku (8)
Czytaj więcej o: Zapobieganie przestępczości – konkurs

Szkolenie e-learningowe "Fundusz sołecki jako narzędzie aktywizacji wsi"

 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza sołtysów, rady sołeckie, radnych i pracowników UG, członków Kół Gospodyń Wiejskich i Ochotniczych Straży Pożarnych oraz aktywnych mieszkańców gminy na szkolenie e-learningowe pn."Fundusz sołecki jako narzędzie aktywizacji wsi".

Szkolenie odbędzie się w terminie od 14 sierpnia do 30 września 2020 roku na platformie edukacyjnej www.cdrkursy.edu.pl.

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę potrzebną do wykorzystania w procesach rozwoju lokalnego w oparciu o fundusz sołecki.

31 lipca 2020
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, oddział w Krakowie (24)
Czytaj więcej o: Szkolenie e-learningowe "Fundusz sołecki jako narzędzie aktywizacji wsi"

II Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika”

Powiększ zdjęcie Plakat

Konkurs ma na celu promowanie wśród młodzieży, w szczególności uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów uczelni wyższych o profilu rolniczym, bezpiecznych zachowań związanych z pracą na terenie gospodarstwa rolnego.

Współorganizatorami Konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Fundacja PGE, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Państwowa Inspekcja Pracy, patronem medialnym – TVP Info.

Głównym celem Strategii Wizja Zero jest zmniejszanie wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, co wiąże się ze stworzeniem lepszych warunków pracy i poprawą zdrowia rolników. W tym roku Kasa zwraca szczególną uwagę na dobrostan rolnika, jako jeden z trzech filarów Wizji Zero, obok bezpieczeństwa i zdrowia, który ma wpływ na bezpieczeństwo pracy rolników. Badania dowodzą, że zmęczenie, stres, zdrowie psychiczne oraz organizacja pracy to ważne czynniki, które niejednokrotnie mogą zaważyć na zdrowiu i życiu rolnika oraz jego najbliższych.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Kasy www.kurs.gov.pl oraz w jednostkach terenowcy KRUS.

20 lipca 2020
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (19)
Czytaj więcej o: II Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika”

Wyjazd do Brukseli dla sołtysów

Powiększ zdjęcie flaga%20

Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej z siedzibą we Wrocławiu zaprasza sołtyski i sołtysów wsi zachodniopomorskich do udziału w wyjeździe studyjnym do Brukseli, który odbędzie się w dniach 30 września - 2 października 2020 r. Podczas wizyty uczestnicy zapoznają się z działaniami KE oraz dowiedzą się więcej o podejmowanych przez nią inicjatywach dotyczących wsi i jej mieszkańców.

WIZYTA STUDYJNA DO INSTYTUCJI UNII EUROPEJSKIEJ DLA SOŁTYSÓW I SOŁTYSEK Z WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Tematyka wyjazdu: rola i funkcjonowanie Komisji Europejskiej; aktualne wyzwania UE; przyszłość wspólnej polityki rolnej; unijne programy rozwoju obszarów wiejskich, polityka regionalna KE, ochrona środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu na obszarach wiejskich. Program wizyty jest w trakcie tworzenia, w związku z tym poszczególne zagadnienia mogą ulec zmianie.

 

20 lipca 2020
Wojewoda Zachodniopomorski (18)
Czytaj więcej o: Wyjazd do Brukseli dla sołtysów