Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Ważne informacje

Inicjatywa Obywatel

Logo strony OBYWATEL.GOV.PL

Na stronie www.obywatel.gov.pl znajdują się opisy najpopularniejszych usług, jakie administracja świadczy dla obywateli, np.: jak wyrobić dowód ,paszport, prawo jazdy czy Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Ile to kosztuje, jakie dokumenty trzeba wypełnić i gdzie się zgłosić. Struktura strony nie odzwierciedla podziałów resortowych, lecz systematyzuje usługi administracji publicznej według typowych zdarzeń życiowych. Wiarygodność opisów (kart) usług została zagwarantowana poprzez współpracę z merytorycznymi pracownikami ministerstw i jednostek podległych. Cechą wyróżniającą stronę jest zrozumiały, prosty język.

6 listopada 2015
DEPARTAMENT SŁUŻBY CYWILNEJ - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW (3)
Czytaj więcej o: Inicjatywa Obywatel