Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Ważne informacje

Podstawowe informacje o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 roku

Termin realizacji: od 1 września do 30 listopada 2020 r.,
według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.

Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne.

Polska jako pełnoprawny członek Unii jest zobligowana do przeprowadzenia spisu rolnego. Dlatego też Sejm RP uchwalił 31 lipca 2019 roku ustawę o Powszechnym Spisie Rolnym.
To właśnie z ustawy wynika, że spis jest obowiązkowy. Brak udziału w spisie rolnym może skutkować nałożeniem kary grzywny określonej w ustawie o statystyce publicznej.

Ustawa o spisie rolnym reguluje zakres, formę i tryb przeprowadzenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego powszechnego spisu rolnego w 2020 r., oraz zakres, formę i tryb prac związanych z przygotowaniem i opracowaniem wyników spisu.

13 lipca 2020
Urząd Gminy Grzmiąca (14)
Czytaj więcej o: Podstawowe informacje o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 roku

Granty Strażackie 2020

Powiększ zdjęcie Plakat%20-%20granty%20strażackie%202020

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił nabór ofert w ramach "Grantów Strażackich", na realizację zadania polegającego na wykonaniu prac remontowych, modernizacyjnych i konserwatorskich w budynkach OSP.

Termin na składanie ofert: od dnia 13 lipca 2020 r. do 3 sierpnia 2020 r.

Zgodnie z założeniami konkursu o dotację będą mogły ubiegać się jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych posiadających siedzibę na terenie województwa zachodniopomorskiego.

13 lipca 2020
Urząd Gminy Grzmiąca (13)
Czytaj więcej o: Granty Strażackie 2020

Ważny komunikat !

Powiększ zdjęcie Ważny%20komunikat

Szanowni Państwo,

w związku z pojawieniem się informacji w mediach społecznościowych na temat zarażenia koronawirusem na zakończeniu roku szkolnego w Zespole Szkół w Grzmiącej, Dyrektor Zespołu Szkół Irena Kobus oświadcza, że rozpowszechniana informacja jest nieprawdziwa !

10 lipca 2020
Urząd Gminy Grzmiąca (10)
Czytaj więcej o: Ważny komunikat !

Kolejny gest solidarności!

Powiększ zdjęcie Montowanie%20elementów%20drewnianych%20ogrodzenia

"Przyjaźń to najwspanialszy i najbardziej kosztowny dar.
To sens i znaczenie wszystkich darów, ilekroć ludzie się obdarowują."

Phill Bosmans

 

W dniu 23 maja 2020 roku, myśliwi Wojskowego Koła Łowieckiego 230 "Ryś" ze Szczecinka, przeprowadzili prace, polegające na wymianie elementów drewnianych ogrodzenia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Iwinie. Do akcji przyłączył sie Wójt Gminy Grzmiąca pan Patryk Makowski. Natomiast Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Iwinie przygotowała słodki poczęstunek, a dyrektor szkoły pani Alicja Trzaskowska zapewniła wszystkim ciepły posiłek. Elementy drewniane wykorzystane do remontu ogrodzenia, został zakupiony przez WKŁ "Ryś".

7 lipca 2020
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Iwinie (28)
Czytaj więcej o: Kolejny gest solidarności!

Klasa V A wygrywa konkurs

Powiększ zdjęcie Delegacja%20klasy%20V%20A%20z%20wychowawczynią%20odbierają%20nagrodę%20w%20konkursie%20bankowym

W czerwcu 2020 r. ogłoszono wyniki konkursu pt."Klasowe oszczędzanie z Bankiem Spółdzielczym, którego zwycięzcą została klasa V A. Warunkiem było założenie najwięcej ilości rachunków i dokonywanie na te rachunki systematycznych wpłat bezgotówkowo.
Nagrodą w konkursie jest dofinansowanie ( pokrycie kosztów  przez BS) w kwocie 1.000,00 zł. na wycieczkę, spotkanie klasowe itp.

Bardzo cieszymy się z wygranej i mamy nadzieję, że uda nam się w najbliższym czasie skorzystać z tego wyjątkowego bonu.

6 lipca 2020
Zespół Szkół w Grzmiącej (34)
Czytaj więcej o: Klasa V A wygrywa konkurs

Omnibusy 2019/2020

Powiększ zdjęcie Nagrody%20Rady%20Rodziców%20dla%20uczniów%20z%20najwyższą%20średnią%20w%20szkole

W Zespole Szkół w Grzmiącej tytuł Omnibusa, ucznia ze średnią min. 5,0, otrzymało 35 osób. Tradycją szkoły był wpis do Księgi, ale w obecnej sytuacji pandemii jest to niemożliwe, więc zamieszczone będą zdjęcia Omnibusów. Gratulujemy wysokich wyników w nauce i życzymy wytrwałości w dalszej edukacji.

Klasa IV

 1.  Maksymilian Stawecki - 5,64
 2. Lena Bołdak - 5,45
 3. Julia Stalka -  5,09

Klasa Va

 1. Julia Lachowska - 5,75

 2. Nadia Zielonka - 5,75

 3. Karolina Buzała - 5,58

 4. Marcin Żuprański - 5,50

 5. Nikola Cygan - 5,50

 6. Igor Cygan - 5,42

 7. Wiktoria Maniak - 5,33

 8. Bartosz Golczyk - 5,33

 9. Mateusz Tenderys - 5,25

 10. Olgierd Postek - 5,08

 11. Oliwia Śliwka - 5,00

6 lipca 2020
Zespół Szkół w Grzmiącej (33)
Czytaj więcej o: Omnibusy 2019/2020

Pożegnanie absolwentów

Powiększ zdjęcie Wójt%20Gminy%20Grzmiąca,%20Przewodnicząca%20Rady%20Gminy,%20Dyrektorzy%20szkoły%20oraz%20wychowawcy%20ósmych%20klas

Dnia 26.06.2020 r. w Zespole Szkół w Grzmiącej miało miejsce pożegnanie absolwentów kończących szkołę podstawową.

Uroczystość ze względów bezpieczeństwa sanitarnego miała charakter zamknięty i wzięli w niej udział jedynie zaproszeni goście: Wójt gminy Grzmiąca, Pan Patryk Makowski, Przewodnicząca Rady Gminy, Pani Monika Stokowiec oraz Dyrektor Zespołu Szkół w Grzmiącej, Pani Irena Kobus, Wicedyrektor szkoły, Pani Jolanta Kowalczyk, wychowawcy klas ósmych Pani Danuta Jankowska i Pan Michał Pawłowicz, a także kończący edukację w naszej placówce absolwenci.

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 8:00, w sali gimnastycznej, przemówieniem Pana Wójta Gminy, który pogratulował uczniom ukończenia Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Grzmiącej, złożył życzenia na okres wakacji i w kolejnym etapie edukacji, a także wręczył swoją nagrodę uczniowi Szymonowi Gardziole.

Następnie głos zabrała Pani Monika Stokowiec, która również pogratulowała uczniom osiągniętych przez nich sukcesów naukowych, złożyła życzenia na kolejny etap edukacji oraz wręczyła nagrodę uczniowi Szymonowi Bieleckiemu.

6 lipca 2020
Zespół Szkół w Grzmiącej (32)
Czytaj więcej o: Pożegnanie absolwentów

Orange Światłowód w naszej gminie

Logo Zachodniopomorskiej Unii Światłowodowej

6 lipca 2020
Urząd Gminy Grzmiąca (8)
Czytaj więcej o: Orange Światłowód w naszej gminie

Matematyka w wierszach i rymowankach

Powiększ zdjęcie Dyplom%20za%20zajęcie%20I%20miejsca

W Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Iwinie w dniu 28 stycznia 2020 roku został ogłoszony konkurs dla rodziców uczniów klas IV - VIII. Konkurs miał charakter interdyscyplinarny. Obejmował przedmioty: matematyka i język polski. Zadaniem rodziców było przygotowanie krótkiej formy literackiej związanej z matematyką, nauczaniem lub uczeniem się matematyki. Utwór miał zachęcać do uczenia się matematyki lub ułatwiać zapamiętywanie pojęć, zasad, metod, procedur związanych z edukacją szkolną. Prace konkursowe należało dostarczyć do 6 marca 2020 roku. Niestety na konkurs wpłynęły tylko dwie prace.

W dniu 9 marca komisja w składzie: Karolina Lachowska - Majchrzak (n-l języka polskiego), Anna Purgal (n-l edukacji wczesnoszkolnej) i Beata Dziuba (Radna Gminy Grzmiąca) dokonała oceny prac. Kryteria oceny skupiały się głównie na: zgodności z tematyką, twórczym charakterze utworu, poprawności stylistycznej i językowej, związku tytułu utworu z treścią, poziomie literackim pracy, samodzielności i oryginalności wiersza/rymowanki/ wyliczanki. I miejsce otrzymał pan Robert Grelewski i II miejsce otrzymała pani Monika Mejer.

2 lipca 2020
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Iwinie (27)
Czytaj więcej o: Matematyka w wierszach i rymowankach

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W niedzielę 28 czerwca br. odbyły się wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Na terenie naszej gminy przebiegały one bez żadnych zakłóceń. Mieszkańcy mogli oddać swój głos w czterech obwodowych komisjach wyborczych: w Grzmiącej (obwód nr 1), Mieszałkach (obwód nr 2), Iwinie (obwód nr 3) oraz Krosinie (obwód nr 4).

Uprawnionych do głosowana było 3 776 osób, wydano 1 785 kart do głosowania, natomiast korespondencyjne zagłosowało 7 osób. Frekwencja wyborcza w Gminie Grzmiąca wyniosła 47,46 %.

1 lipca 2020
Urząd Gminy Grzmiąca (3)
Czytaj więcej o: Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej