Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Ważne informacje

Zaproszenie do udziału w webinarium dla NGO

Powiększ zdjęcie Plakat

W związku z pandemią wirusa COVID-19, która w sposób szczególny utrudnia funkcjonowanie organizacji pozarządowych, Pracownia Pozarządowa w Koszalinie serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w webinarium pt. „Realizacja zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w dobie COVID-19. Webinarium odbędzie się 6 maja (środa) w godz. 18.00 – 20.00.

Spotkanie poprowadzi Artur Gluziński, specjalista w zakresie współpracy organizacji i samorządu, zlecaniu zadań publicznych i ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W programie m.in.: udział w aktualnie ogłaszanych konkursach, formalności związane z podpisywaniem / aneksowaniem umów, akceptacja przez samorząd już poniesionych wydatków, składanie ofert w trybie pozakonkursowym („art. 19a”), aktualizacja kosztorysu, planu działań, harmonogramu i rezultatów, wsparcie działalności organizacji w ramach tarczy antykryzysowej, rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, realizacja zadań w ramach innych ustaw (ust. o sporcie, ust. o zdrowiu publicznym).

 

4 maja 2020
Pracownia Pozarządowa (5)
Czytaj więcej o: Zaproszenie do udziału w webinarium dla NGO

Nabór w ramach Programu „Działaj Lokalnie” w 2020 r.

Powiększ zdjęcie Plakat

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy w ramach Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem tegorocznego naboru jest walka z epidemią i przeciwdziałanie jej negatywnym skutkom.

W konkursie wspierane będą projekty, które inicjują zmniejszenie negatywnych skutków epidemii. Te negatywne skutki mogą dotyczyć różnych obszarów, np.: edukacji, sportu, kultury, zdrowia, aktywności społecznej. Mogą też dotyczyć różnych form społecznego zaangażowania, np.: konieczność zastąpienia działań edukacyjnych ze świata realnego, przeniesienia ich do przestrzeni online. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby wspomóc ich społeczność w walce z epidemią.

4 maja 2020
LGD POJEZIERZE RAZEM (4)
Czytaj więcej o: Nabór w ramach Programu „Działaj Lokalnie” w 2020 r.

Informacja

Powiększ zdjęcie Stypendium%20szkolne

Drodzy Mieszkańcy!

Informujemy, że otrzymaliśmy środki finansowe na wypłatę przyznanych stypendiów szkolnych. Przypominamy, że osoby, które mają przyznane prawo do stypendium szkolnego są zobowiązaniu do przedłożenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grzmiącej imiennych rachunków bądź faktur dokonania zakupów o charakterze edukacyjnym do wysokości przyznanego stypendium. Ostateczny termin na rozliczenie się faktur bądź rachunków upływa w dniu 31-08-2020 r.
Osobom, które w części rozliczyły się z rachunków lub faktur planowana wypłata świadczeń nastąpi w dniu 06 maja 2020 r.

 

                                                                                                      Kierownik Gminnego Ośrodka
                                                                                                      Pomocy Społecznej w Grzmiącej

                                                                                                                Iwona Fijałkowska

4 maja 2020
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grzmiącej (3)
Czytaj więcej o: Informacja

Dzień strażaka

4 maja 2020
Wójt Gminy Grzmiąca, Przewodniczaca Rady Gminy (2)
Czytaj więcej o: Dzień strażaka

Razem możemy więcej !

Powiększ zdjęcie Rozbiórka%20istniejącego%20płotu

Pod koniec czerwca 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Szczecinku Prezes Gminnego Ludowego Zespołu Sportowego „ZAWISZA” Grzmiąca Tomasz Sękulski podpisał umowę z przedstawicielami Stowarzyszenia LGD POJEZIERZE RAZEM na realizację projektu „Razem możemy więcej!”.

Celami projektu było zawiązywanie nowych znajomości wśród mieszkańców Gminy Grzmiąca, umacniane już zawartych oraz rozwijanie kontaktu i dialogu społecznego. Zostały one osiągnięte poprzez włączenie mieszkańców do wspólnych działań przy okazji zagospodarowanie terenu wokół boiska.

W ramach zadania zostały wykonane następujące prace:

  1.  Zrewitalizowano teren wokół boiska poprzez:
    - zdemontowaniu starego ogrodzenia,
    - wykonaniu prac ziemnych,
    - zamontowanie nowego ogrodzenia.
  2. Przygotowanie i uporządkowanie terenu wypoczynkowo-rekreacyjnego.
  3. Zorganizowanie pikniku integracyjnego dla mieszkańców.
4 maja 2020
Urząd Gminy Grzmiąca (1)
Czytaj więcej o: Razem możemy więcej !

„Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

Powiększ zdjęcie Sprzęt%20komputerowy

Informujemy, że Gmina Grzmiąca otrzymała i zrealizowała dofinansowanie w wysokości 60 tys. zł na zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.”

Dzięki otrzymanym środkom zakupiono 21 laptopów z myszkami. Sprzęt ten zostanie przekazany do naszych szkół, ażeby te z kolei rozdysponowały go wśród najbardziej potrzebujących uczniów w formie bezpłatnego użyczenia na potrzebę realizacji zdalnego nauczania.

23 kwietnia 2020
Urząd Gminy Grzmiąca (8)
Czytaj więcej o: „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

Matematyczna kartka świąteczna

Powiększ zdjęcie Agata%20Szewczyk,%20klasa%20IV.jpg

Uczniowie klas starszych ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Iwinie uczestniczyli w e - konkursie, którego przedmiotem było wykonanie pracy plastycznej nawiązującej do tematu "Matematyczna kartka świąteczna" - prezentującej treści matematyczne oraz oddającej klimat nadchodzących Świąt Wielkanocnych. Prace można było wykonać dowolną techniką: komputerowo w programie Paint lub innym programie lub dowolną techniką plastyczną. Uczniowie prace przysyłali na pocztę organizatora konkursu.

Ogólnie na konkurs wpłynęło 20 prac, trzy prace z klasy IV, dziesięć prac z klasy V, trzy prace z klasy VI i cztery prace z klasy VII. Uczniowie wykazali się dużą pomysłowością. Dla wszystkich uczniów, którzy się zaangażowali wielkie słowa podziękowania. Wszystkie prace zostaną nagrodzone małymi upominkami w momencie kiedy wszyscy wrócimy do szkoły.

                                                                                                

                                                                                                         Organizator konkursu - Beata Laube

19 kwietnia 2020
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Iwinie (26)
Czytaj więcej o: Matematyczna kartka świąteczna

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Powiększ zdjęcie Podpisanie%20umowy

Szanowni Państwo,
miło nam poinformować, że w dniu 15 kwietnia br. Wójt Gminy Grzmiąca Patryk Makowski podpisał umowę o dofinansowanie z Anną Marcinkiewicz Zastępcą Dyrektora Departamentu Ochrony Ziemi, Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Dzięki wsparciu w formie dotacji Gmina Grzmiąca otrzyma 27 500,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznura do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji i zebranych ankiet od zainteresowanych rolników o ilości posiadanych odpadów wynika, iż na ternie naszej gminy zostanie poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu 55 ton odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

17 kwietnia 2020
Urząd Gminy Grzmiąca (7)
Czytaj więcej o: Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Przedłużenie okresu zmiany formy udzielania nieodpłatnych porad prawnych

Powiększ zdjęcie Nieodpłatna%20Pomoc%20Prawna

W ramach przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), Ministerstwo Sprawiedliwości informuje o konieczności podjęcia działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z usług określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.).

Informacje na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości znajdują się pod linkiem.

17 kwietnia 2020
Starostwo Powiatowe w Szczecinku (6)
Czytaj więcej o: Przedłużenie okresu zmiany formy udzielania nieodpłatnych porad prawnych

„Kupuj świadomie - Produkt polski”

Powiększ zdjęcie Produkt%20polski

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnie w Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa od kwietnia br. rozpoczęło kontynuacje ogólnopolskiej kampanii informacyjnej „Kupuj świadomie - Produkt polski”, której celem jest zwieszenie wiedzy Polaków na temat znaczenia świadomych decyzji zakupowych dla obecnej sytuacji gospodarczej i ekonomicznej kraju wywołanej pandemią wirusa SARA-CoV-2.

Wybieranie polskich produktów żywnościowych to wsparcie dla polskich rolników i przedsiębiorców, to praca dla nas i dla bliskich, to przychody i zyski firm działających w Polsce oraz podatki wspierające lokalne budżety.

My również zachęcamy Państwa do kupowania produktów polskich, szczególnie w tym trudnym czasie związanym z epidemią i sytuacją wywołaną koronawirusem.

16 kwietnia 2020
Urząd Gminy Grzmiąca (5)
Czytaj więcej o: „Kupuj świadomie - Produkt polski”