Archiwalna strona Gminy Grzmiąca

Komunikat KRUS w sprawie wyłudzeń

19 lipca 2017

Szanowni Państwo,

W związku z pojawiającymi się sygnałami o próbach wyłudzenia od rolników, przez osoby podszywające się pod pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, środków pieniężnych pod pozorem ściągnięcia zaległości w spłacie należności z tytułu ubezpieczenia społecznego, informujemy, że pracownicy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie i podległych mu Placówek Terenowych nie pobierają od rolników jakichkolwiek opłat.

Nigdy też nie oczekują podawania wrażliwych danych osobowych.

Ponadto przypominamy, iż pracownicy wizytujący gospodarstwo rolne i domowe powinni okazać ważną legitymację służbową.

Autor: Jan Górski – Dyrektor OR KRUS w Koszalinie (10)