Archiwalna strona Gminy Grzmiąca

Aktywizacja osób młodych, do 30 roku życia

1 lutego 2019

28 stycznia 2019 r. Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku ogłosił nabór wniosków w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
w powiecie szczecineckim (IV)", współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Ogłoszenie dotyczy naboru wniosków na:

Wnioski można pobrać osobiście, w siedzibie Urzędu w pok. nr 33 oraz na stronie internetowej. Informacje pod numerami telefonów: 94 3753902 lub 94 3753914. W przypadku tej formy wsparcia wymagane jest zatrudnienie na okres co najmniej trzech miesięcy po okresie odbywania stażu.

Wnioski można pobrać osobiście, w siedzibie Urzędu w pok. nr 31 oraz na stronie internetowej. Informacje pod numerami telefonów: 94 3728896 lub 94 3753914. W przypadku tej formy wsparcia wymagane jest zatrudnienie przez co najmniej cztery miesiące po okresie refundacji.

Wartość bonu 7.000,00 zł. Wnioski można pobrać osobiście, w siedzibie Urzędu u Doradców Klienta oraz na stronie internetowej. W przypadku bonów na zasiedlenie nabór uwzględnia rekomendację Powiatowej Rady Rynku Pracy, zgodnie z którą o bon może ubiegać się osoba, która zarejestrowana jest w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinku min. 3 miesiące.

Wnioski należy złożyć w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinku w godzinach od 7.15 do 15.00 (w czwartki od 8.15 do 16.00) w Sekretariacie- pok. nr 22 lub przesłać na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinku, ul. Koszalińska 91, 78-400 Szczecinek. Wnioski będą rozpatrywane do momentu wyczerpania limitu środków.

Przy rozpatrywaniu wniosków poza ocena formalną i merytoryczną brane będzie pod uwagę spełnienie efektywności zatrudnienia.  Powiatowy Urząd pracy w Szczecinku podaje do wiadomości, że w ramach efektywności zatrudnionej nie będą rozpatrywane inne oferty pracy niż te, które spełniają powyższe warunki:

W pierwszej kolejności kwalifikowane będą wnioski na osoby bezrobotne, które:

Zapraszamy do udzialu osoby bezrobotne i pracodawców.

Informacje dodatkowe na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinku.

zródło: Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku 

Autor: Urząd Gminy Grzmiąca (1)

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Znak Powiatowego Urzędu Pracy

    Znak Powiatowego Urzędu Pracy