Archiwalna strona Gminy Grzmiąca

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Szczecineckiego

5 lutego 2019

Powiatowy Zarząd Dróg w Szczecinku, w związku z licznymi interwencjami dotyczącymi standardu utrzymania dróg powiatowych zwraca się z prośbą o umieszczeniu informacji, iż wszystkie drogi powiatowe na terenie powiatu szczecineckiego utrzymane są w IV standardzie ZUD, którego specyfikację załączamy poniżej:

Opis stanu utrzymania drogiDopuszczalne odstępstwa od standardu 
po ustaleniu opadów śnieguod stwierdzenia występowania zjawisk
Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu np.: w miejscach niebezpiecznych (łuki, skrzyżowania, przystanki autobusowe, wzniesienia i spadki powyżej 4%) wskazanych przez zamawiającego lub posypana ciągłością na odcinkach wskazanych przez upoważnionego pracownika zamawiającego.
 • śnieg luźny – może zalegać do 8 godz.
 • śnieg  zajeżdżony – może występować
 • języki śnieżne – mogą występować
 • zaspy – mogą występować do 8 godz.
 • dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.

W miejscach wyznaczonych:

 • gołoledź – 8 godz.
 • śliskość pośniegowa – 10 godz.
 • lodowica – 8 godz.

Ponadto w kwestiach występowania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, powodujących zagrożenia dla ruchu drogowego, prosimy o kontakt z właściwym miejscowo kierownikiem obwodu drogowego:

Autor: Urząd Gminy Grzmiąca (3)

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Odśnieżanie dróg

  Odśnieżanie dróg