Archiwalna strona Gminy Grzmiąca

Gmina Grzmiąca z kolejnym dofinansowaniem !

23 czerwca 2020

Dnia 15 czerwca 2020 roku w Urzędzie Gminy Grzmiąca została zawarta umowa na przebudowę drogi w miejscowości Gdaniec pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Wicemarszałka – Tomasza Sobieraja, a Gminą Grzmiąca reprezentowaną przez Wójta Patryka Makowskiego.

Ta umowa i wsparcie finansowe to kolejny ważny element w poprawie infrastruktury drogowej naszej gminy. Planowany jest gruntowny remont niemal kilometrowego odcinka drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym mijankami i przepustami, prace obejmują nie tylko nawierzchnie utwardzone, na całym odcinku drogi planuje się nasadzenia miododajnych drzew i krzewów. Jednym słowem jeżeli szczęście dopisze będzie kompleksowy remont.

Warto podkreślić, że to historyczny moment, gdyż nigdy wcześniej Gmina Grzmiąca nie korzystała ze środków na realizacje zadania określonego ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Autor: Urząd Gminy Grzmiąca (10)

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Podpisywanie umowy o dofinansowanie

    Podpisywanie umowy o dofinansowanie