Archiwalna strona Gminy Grzmiąca

Pożegnanie absolwentów

6 lipca 2020

Dnia 26.06.2020 r. w Zespole Szkół w Grzmiącej miało miejsce pożegnanie absolwentów kończących szkołę podstawową.

Uroczystość ze względów bezpieczeństwa sanitarnego miała charakter zamknięty i wzięli w niej udział jedynie zaproszeni goście: Wójt gminy Grzmiąca, Pan Patryk Makowski, Przewodnicząca Rady Gminy, Pani Monika Stokowiec oraz Dyrektor Zespołu Szkół w Grzmiącej, Pani Irena Kobus, Wicedyrektor szkoły, Pani Jolanta Kowalczyk, wychowawcy klas ósmych Pani Danuta Jankowska i Pan Michał Pawłowicz, a także kończący edukację w naszej placówce absolwenci.

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 8:00, w sali gimnastycznej, przemówieniem Pana Wójta Gminy, który pogratulował uczniom ukończenia Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Grzmiącej, złożył życzenia na okres wakacji i w kolejnym etapie edukacji, a także wręczył swoją nagrodę uczniowi Szymonowi Gardziole.

Następnie głos zabrała Pani Monika Stokowiec, która również pogratulowała uczniom osiągniętych przez nich sukcesów naukowych, złożyła życzenia na kolejny etap edukacji oraz wręczyła nagrodę uczniowi Szymonowi Bieleckiemu.

W tym roku przyznano nagrody Rady Pedagogicznej dwóm uczennicom: Elizie Bartnik i Malwinie Rumińskiej, które wręczyła Pani Jolanta Kowalczyk.

Następnie Pani Dyrektor Irena Kobus podziękowała uczniom za ich wysiłek włożony w naukę, również złożyła życzenia wielu sukcesów w przyszłości oraz poinformowała, że nagroda dyrektora szkoły za uzyskanie najwyższego wyniku z egzaminów,będzie wręczona, gdy zostaną one ogłoszone 31 lipca przez CKE.

Ostatnia część uroczystości należała do wychowawców klas, którzy wręczyli ósmoklasistom nagrody, świadectwa oraz pamiątkowe dyplomy absolwenta. Nagrodzeni za wysokie wyniki w nauce oraz wzorowe i bardzo dobre zachowanie zostali uczniowie: Szymon Gardzioła, Eliza Bartnik, Zuzanna Auguścik, Natalia Stalka, Szymon Bielecki, Julia Sykuła, Malwina Rumińska, a także za inne sukcesy: Kinga Kurek, Aleksandra Komorek, Aleksandra Kępa, Szymon Bielecki, Maciej Kuczerka.

Na koniec absolwenci pożegnali się z wychowawcami i szkołą, a uroczystość została zakończona.

                                                                                                                            Danuta Jankowska

 

Autor: Zespół Szkół w Grzmiącej (32)

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Wójt Gminy Grzmiąca, Przewodnicząca Rady Gminy, Dyrektorzy szkoły oraz wychowawcy ósmych klas

    Wójt Gminy Grzmiąca, Przewodnicząca Rady Gminy, Dyrektorzy szkoły oraz wychowawcy ósmych klas

  • Powiększ zdjęcie Nagroda Przewodniczącej Rady Gminy dla Szymona Bieleckiego.

    Nagroda Przewodniczącej Rady Gminy dla Szymona Bieleckiego.

  • Powiększ zdjęcie Wójt Gminy wręcz a swoją nagrodę dla Szymona Gardzioły

    Wójt Gminy wręcz a swoją nagrodę dla Szymona Gardzioły