Archiwalna strona Gminy Grzmiąca

Informacja

12 sierpnia 2020

Zarząd Koła Łowieckiego „Ponowa” w Bobolicach zawiadamia, że organizuje polowania zbiorowe na ptactwo łowne w terminie od 15.08.2020 do 21.12.2020 r. na terenie obwodów 89, 91. Polowania odbywać się będą 15.08.2020 r. oraz w każdą sobotę i niedzielę wyżej wymienionego okresu.

Autor: Koło Łowieckie "Ponowa" w Bobolicach (10)

Pliki do pobrania