Archiwalna strona Gminy Grzmiąca

Dziedzictwo cywilizacyjno-kulturowe

12 kwietnia 2015

Środowisko kulturowe

Przyroda i dobra kultury kształtowane od wielu pokoleń przez człowieka składają się na krajobraz historyczny. W krajobrazie tym znajdują zapis procesy historyczne, dlatego jest on świadectwem dorobku społeczności, która zamieszkiwała dany obszar. Historyczne zabudowania, parki, ogrody i cmentarze stanowią wraz z częścią zasobów naturalnych dobra, które nie są odnawialne, dlatego niezmiernie ważne jest świadome kształtowanie otoczenia i jego właściwe wykorzystanie.

Na terenie gminy Grzmiąca występują godne uwagi obiekty kształtujące jej krajobraz kulturowy, wśród których znajdują się zespoły parkowo-pałacowe, dworki, kościoły, stanowiska archeologiczne, cmentarze i pojedyncze budownictwo ludowe. Niestety stan zachowania wielu tych obiektów jest bardzo zły.

Kurhany i stanowiska archeologiczne

Na terenie gminy występuje dużo zabytków archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków. Są to różnego rodzaju grodziska nizinne z okresu wczesnego średniowiecza, m.in. w Grzmiącej i w Nosibądach; osady wielokulturowe z późnego średniowiecza. Stanowiska archeologiczne znajdują się pod opieką Konserwatora Zabytków. Są to głównie cmentarzyska kurhanowe.

Zespoły pałacowo-parkowe

Zespół pałacowo-parkowy w miejscowości Nosibądy pochodzi z II poł. XIX w., składa się na niego pałac klasycystyczny oraz park krajobrazowy z licznymi okazami starych drzew, m.in. 3 dęby szypułkowe, 2 buki, klon i lipa o obwodach powyżej 400 cm. Obecnie pałac zniszczony w 80% przez czynniki atmosferyczne i ludzi. Pałac zapisany jest w rejestrze zabytków z dnia 10.03.1977 r. pod poz. 954.

Zespół pałacowo-parkowy w miejscowości Lubogoszcz zbudowany w II poł. XIX wieku, obecnie w stanie ruiny. Zapisany w rejestrze zabytków pod poz. 610 z dnia 29.08.1966 r.

Fragmnet zabudowań folwarcznych w obrębie zniszczonego zespołu pałacowo-parkowego we wsi Lubogoszcz

Fragmnet zabudowań folwarcznych w obrębie zniszczonego zespołu pałacowo-parkowego we wsi Lubogoszcz

Zespół parkowo-folwarczny we wsi Grzmiąca, obejmuje ciekawą barokową lodownię dworską z 1711 roku, obecnie znacznie zniszczoną i pozbawioną zabezpieczenia, zabudowania folwarczne, przebudowany dwór zajmowany dziś przez Urząd Gminy oraz pozostałości dawnego parku z fosą.

Budynek Urzędu Gminy w Grzmiącej

Urząd Gminy w Grzmiącej

Dwory

Dwory występujące na terenie gminy znajdują się w miejscowościach: Sławno, Sucha, Krosino i Przystawy. Pochodzą one z końca XIX i początku XX w. Obecnie przebudowane obiekty, pozbawione swoich pierwotnych cech, znajdują się w rękach osób prywatnych.

Zespół parkowo-folwarczny z dworem w miejscowości Sucha pochodzi z II poł. XIX wieku. Dziś w stanie ruiny. Zachowane są budynki folwarczne, których układ zniekształciło budownictwo PGR-owskie.

Ruiny dworu z II poł. XIX w. we wsi Sucha, 2000 r.

Ruiny dworu z II poł. XIX w. we wsi Sucha, 2000 r.

Zabytkowe budownictwo mieszkaniowe i inne

Osobną grupę zabytków stanowią budynki mieszkalne o konstrukcji szachulcowej pochodzące z II poł. XIX wieku, z końca XIX wieku i z początku XX wieku.

Do ciekawych obiektów należy kuźnia z początku XX w. w Sławnie. W miejscowości Grzmiąca z interesujących obiektów użyteczności publicznej zlokalizowany jest dworzec kolejowy o konstrukcji szachulcowej z przełomu XIX i XX w. oraz wieża ciśnień z końca XIX w.

Cmentarze

Na terenie gminy występują 22 cmentarze założone w II poł. XIX w. i na początku XX w. W II poł. XIX wieku założono cmentarze w miejscowościach: Mieszałki, Nosibądy, Godzisław, Czechy, Przeradz, Storkowo i Sucha. Na początku XX w. powstały cmentarze w miejscowościach: Godzisław, Grzmiąca, Iwin, Krosino, Lubogoszcz, Mieszałki, Przeradz, Radomyśl, Radusz, Storkowo, Sucha, Wielawino.

Obecnie gmina posiada 4 czynne cmentarze komunalne na terenie miejscowości Grzmiąca, Krosino, Mieszałki i Nosibądy.

Kościoły

Kościoły na terenie gminy zlokalizowane są w miejscowościach: Grzmiącą, Krosino, Nosibądy, Mieszałki, Czechy, Lubogoszcz, Przeradz. Większość kościołów występujących na terenie gminy przedstawia średni stan techniczny. W 1995 r. zbudowano kościół w Wielawinie, a w miejscowości Sucha na kaplicę adaptowano pomieszczenie mieszkalne.

Kościół gotycki w miejscowości Grzmiąca, obecnie kościół parafialny p.w. Matki Boskiej Królowej Polski, z 1600 r. przebudowany w XVIII i XIX w. (wpisany do rejestru zabytków pod poz. 331 z dnia 9.05.1961 r.).

Kościół z 1600 r. w Grzmiącej, 2000 r.

Kościół z 1600 r. w Grzmiącej, 2000 r.

Kościół gotycki, murowany z 1734 r. w miejscowości Krosino, kościół parafialny p.w. Św. Piotra i Pawła (wpisany do rejestru zabytków pod poz. 336 z 9.05.1961 r.).

Kościół z 1734 r. w Krosinie, 2000 r.

Kościół z 1734 r. w Krosinie, 2000 r.

Kościół gotycki z pierwszej połowy XVI w., przebudowany w 1775 r. i w XIX w. w miejscowości Nosibądy, kościół filialny p.w. św. Stanisława biskupa; warte zobaczenia: barokowy ołtarz i rokokowa ambona (wpisany do rejestru zabytków).

Kościół z I poł. XVI w. w Nosibądach, 2000 r.

Kościół z I poł. XVI w. w Nosibądach, 2000 r.

Kościół neogotycki z II poł. XIX w. w miejscowości Mieszałki, kościół parafialny p.w. św. Józefa.

Kościół neogotycki z końca XIX w. w miejscowości Czechy, kościół filialny p.w. Matki Boskiej Królowej Polski.

Kościół neogotycki z II poł. XIX w. w miejscowości Lubogoszcz, kościół filialny p.w. św. Marii-Magdaleny; przy kościele stoi drewniana dzwonnica o konstrukcji krosnowej z 1850 r.

Kościół z II poł. XIX w. w Lubogoszczy, 2000 r.

Kościół z II poł. XIX w. w Lubogoszczy, 2000 r.

Kościół neoromański z poł. XIX w. w miejscowości Przeradz, kościół filialny p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Literatura

Autor: Małgorzata Mazurek; Jan Paradysz; Józef Szpikowski; Krzysztof Tomczak; Zbigniew Zwoliński

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Fragmnet zabudowań folwarcznych w obrębie zniszczonego zespołu pałacowo-parkowego we wsi Lubogoszcz

  Fragmnet zabudowań folwarcznych w obrębie zniszczonego zespołu pałacowo-parkowego we wsi Lubogoszcz

 • Powiększ zdjęcie Kościół z 1600 r. w Grzmiącej, 2000 r.

  Kościół z 1600 r. w Grzmiącej, 2000 r.

 • Powiększ zdjęcie Kościół z 1734 r. w Krosinie, 2000 r.

  Kościół z 1734 r. w Krosinie, 2000 r.

 • Powiększ zdjęcie Kościół z I poł. XVI w. w Nosibądach, 2000 r.

  Kościół z I poł. XVI w. w Nosibądach, 2000 r.

 • Powiększ zdjęcie Kościół z II poł. XIX w. w Lubogoszczy, 2000 r.

  Kościół z II poł. XIX w. w Lubogoszczy, 2000 r.

 • Powiększ zdjęcie Ruiny dworu z II poł. XIX w. we wsi Sucha, 2000 r.

  Ruiny dworu z II poł. XIX w. we wsi Sucha, 2000 r.

 • Powiększ zdjęcie Budynek Urzędu Gminy w Grzmiącej

  Budynek Urzędu Gminy w Grzmiącej