Archiwalna strona Gminy Grzmiąca

Stowarzyszenie Rodzice Dzieciom

14 maja 2015
DANE O ORGANIZACJI
1 Adres siedziby ul. Kolejowa 2, 78-450 Grzmiąca
2 Tel./fax. brak
3 E-mail

stowarzyszenierodzicedzieciom@wp.pl

4 Adres strony WWW brak danych
5 Numen KRS 0000519564
6 Numer REGON/NIP REGON: 321561313 ; NIP: brak danych
7 Status pożytku publicznego NIE
8 Zarząd Prezes – Maciej Kamil Łoboda
Wiceprezes – Justyna Czerwoniec
Skarbnik – Magdalena Agnieszka Popowicz-Pawłowska
Sekretarz – Agnieszka Szpulak
Członek zarządu – Elena Capar
9 Cel działania
 1. DZIAŁALNOSC KULTUROWO-OSWIATOWA, REKREACYJNA I SPORTOWA NA RZECZ DZIECI, MŁODZIEZY I DOROSŁYCH Z GMINY GRZMIACA.
 2. PROMOCJA KULTURY, W SZCZEGÓLNOSCI TWORZONEJ PRZEZ LUDZI MŁODYCH I DO NICH ADRESOWANEJ.
 3. ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO MIESZKANCÓW GMINY GRZMIACA.
 4. POMOC W ZDOBYWANIU WIEDZY I POSZERZANIU ZAINTERESOWAN.
 5. UŁATWIANIE DZIECIOM I MŁODZIEZY KONTAKKTÓW Z INSTYTUCJAMI I ORGANIZACJAMI MIEDZYNARODOWYMI.
 6. DZIAŁANIA NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIJANIE KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIEDZY SPOŁECZNOSCIAMI.
 7. PODTRZYMYWANIE TRADYCJI ORAZ ROZWÓJ SWIADOMOSCI OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ.
 8. ORGANIZOWANIE WYJAZDÓW NA TURNIEJE I SPORTOWE ORAZ LETNIEGO I ZYMOWEGO WYPOCZYNKU DLA DZIECI I MŁODZIEZY.
 9. ORGANIZOWANIE ZAJEC SPORTOWYCH DLA DZIECI, MŁODZIEZY I DOROSŁYCH.
 10. ORGANIZOWANIE ZAJEC MUZYCZNYCH I ZAJEC JEZYKOWYCH DLA DZIECI, MŁODZIEZY I DOROSŁYCH.
 11. PROMOCJA KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I TURYSTYKI ORAZ ZDROWEGO TRYBU ZYCIA.
 12. INTEGROWANIE LOKALNEJ SPOŁECZNOSCI.
 13. DZIAŁALNOSC FINANSOWA I RZECZOWA NA RZECZ UPOWSZECHNIANIA TANCA, SPORTU I REKREACJI RUCHOWEJ.
 14. PROMOCJA GMINY GRZMIACA W KRAJU I ZA GRANICA.
 15. OCHRONA DÓBR KULTURY I TRADYCJI.