Archiwalna strona Gminy Grzmiąca

Stowarzyszenie Przyjaciele Czech

14 maja 2015
DANE O ORGANIZACJI
1 Adres siedziby Czechy 15/3, 78-450 Grzmiąca
2 Tel./fax. brak danych
3 E-mail

przyjaciele.czech@gmail.com

4 Adres strony WWW brak danych
5 Numen KRS 0000372114
6 Numer REGON/NIP REGON: 321508017; NIP: 6731897433
7 Status pożytku publicznego NIE
8 Zarząd Prezes – Joanna Getler
Wiceprezes – Jacek Czesław Santysiak
Sekretarz – Urszula Piątkowska
Skarbnik – Michał władysław Piątkowski
Członek zarządu – Ewa Małgorzata Skowrońska
9 Cel działania
 1. PROMOCJA MIEJSCOWOSCI CZECHY NA TERENIE GMINY, POWIATU, WOJEWÓDZTWA KRAJU IZAGRANICA;
 2. DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWOJU MIEJSCOWOSCI CZECHY;
 3. WSPIERANIE LOKALNYCH INICJATYW SPOŁECZNYCH;
 4. ZAGOSPODAROWANIE CZASU WOLNEGO, AKTYWIZACJA I INTEGRACJA SPOŁECZNOSCI LOKALNEJ;
 5. DBANIE O ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ORAZ REGIONALNYCH TRADYCJI I ZWYCZAJÓW;
 6. PRZECIWDZIAŁANIE WSZELKIM ZJAWISKOM DZIAŁAJACYM NA SZKODE OBSZARU DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA I JEGO MIESZKANCÓW;
 7. PROWADZENIE I WSPIERANIE DZIAŁAN HUMANITARNYCH I AKCJI DOBROCZYNNYCH;
 8. PROWADZENIE DZIAŁAN, KTÓRE SPRZYJAC BEDA: ZACHOWANIU ZDROWIA I SPRAWNOSCI FIZYCZNEJ ORAZ ROZWOJOWI ZAINTERESOWAN I POTRZEB KULTURALNYCH I EDUKACYJNYCH;
 9. PRZECIWDZIAŁANIE PODZIAŁOM-TWORZENIE WARUNKÓW UŁATWIAJACYCH INTEGRACJE DOROSŁYCH Z DZIECMI I MŁODZIEZA;
 10. WSPÓŁPRACA Z INNYMI KLUBAMI, KOŁAMI I PLACÓWKAMI KULTURALNYMI ORAZ REGIONALNYMI STOWARZYSZENIAMI SPOŁECZNO-KULTURALNYMI I ZWIAZKAMI TWÓRCZYMI;
 11. TROSKA O WARUNKI SOCJALNO-BYTOWE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA I INNYCH OSÓB POTRZEBUJACYCH ORAZ W MIARE MOZLIWOSCI POMOC W ZASPOKOJENIU ICH POTRZEB;
 12. WSPIERANIE DZIAŁAN SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH KOBIET WIEJSKICH;
 13. POSZUKIWANIE I GROMADZENIE MATERIALNYCH SLADÓW PRZESZŁOSCI ZIEMI POMORSKIEJ, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLEDNIENIEM POWIATU SZCZECINECKIEGO, GMINY GRZMIACA ORAZ WSI CZECHY.