Archiwalna strona Gminy Grzmiąca

Ochotnicza Straż Pożarna w Krosinie

8 lutego 2019
DANE O ORGANIZACJI
1 Adres siedziby ul. Spacerowa 2B, 78-452 Krosino
2 Tel./fax. brak danych
3 E-mail brak danych
4 Adres strony WWW brak danych
5 Numen KRS 0000229831
6 Numer REGON/NIP REGON: 320379285; NIP: 6731864907
7 Status pożytku publicznego NIE
8 Zarząd

Prezes – Łukasz Wojciechowski
Wiceprezes - Naczelnik – Przemysław Kozij
Zastępca Naczelnika - Andrzej Krupa
Skarbnik / Sekretarz – Krzysztof Górniak
Gospodarz – Tadeusz Kalinowski

9 Cel działania
  1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami.
  2. Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.
  3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
  4. Rozwijanie wśród członków Ochotniczej Straży Pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej.
  5. Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organizacjach samorządowych i przedstawicielskich.
  6. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.
Autor: Katarzyna Śmiechowska