Archiwalna strona Gminy Grzmiąca

Gminny Ludowy Zespół Sportowy „Zawisza” Grzmiąca

14 maja 2015
DANE O ORGANIZACJI
1 Adres siedziby ul. Sportowa 4, 78-450 Grzmiąca 
2 Tel./fax. 792-202-431
3 E-mail  info@zawiszagrzmiaca.pl
4 Adres strony WWW  www.zawiszagrzmiaca.pl
5 Numen KRS  61 - Ewidencja Klubów Sportowych prowadzona przez Starostę Szczecineckiego
6 Numer REGON/NIP  REGON: 320401062; NIP: 6731847688 
7 Status pożytku publicznego  NIE
8  Zarząd Prezes – Kamil Jedliński
Wiceprezes – Artur Jabłoński
Skarbnik – Mateusz Wieczorek
Członek – Jacek Drewniak
Członek – Piotr Szafrański
9  Cel działania
  1. Rozwój różnych dyscyplin sportu oraz stałe podnoszenie jego poziomu.
  2. Czynny udział w życiu kulturalnym, gospodarczym i społecznym oraz podnoszenie poziomu kulturalnego sportowego i edukacyjnego członków.
  3. Promowanie uprawiania sportu wśród społeczeństwa (przede wszystkim wśród młodzieży).