Archiwalna strona Gminy Grzmiąca

Uczniowski Klub Sportowy B-MAX Zespół Szkół Grzmiaca

15 lipca 2015
DANE O ORGANIZACJI
1 Adres siedziby ul. Sportowa 2, 78-450 Grzmiąca 
2 Tel./fax. 608-628-056
3 E-mail

 uksb-maxzsgrzmiaca@wp.pl

4 Adres strony WWW  brak danych
5 Numen KRS  21 - Ewidencja Uczniowskich Klubów Sportowych prowadzona przez Starostę Szczecineckiego
6 Numer REGON/NIP  REGON: 330535524; NIP: 6731279190
7 Status pożytku publicznego  NIE
8  Zarząd Prezes – Robert Sitkiewicz
Wiceprezes – Joanna Buzała
Skarbnik – Katarzyna Żukowska
Członek – Elżbieta Niburska-Sitkiewicz
9  Cel działania
  1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości, obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków.
  2. Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
  3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.
  4. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.
  5. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
  6. Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
  7. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwa w realizacji zadań sportowych klubu.