Jesteś tutaj: Start / Aktualności / Bieżące

Bieżące

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Akcja społeczna #TylkoNaLegalu. Stypendium dla studenta za kreatywność!

Przejdź do - Akcja społeczna #TylkoNaLegalu. Stypendium dla studenta za kreatywność!

Wakacje to czas relaksu. Czasami jednak warto połączyć przyjemne z pożytecznym. A idealną okazją do tego jest nowa akcja społeczna pod hasłem #TylkoNaLegalu. W konkursie główną nagrodą jest stypendium do 5 tys. złotych!

Pamiętacie, gdy przy niedzielnym obiedzie czekaliśmy wszyscy na skoki Adama Małysza albo kręciliśmy wspólnie “kółka” z Robertem Kubicą, dmuchając w telewizor, gdy walczył o punkty w Formule 1? W równie dobry nastrój wprawiał nas wszystkich później następca “Orła z Wisły”, Kamil Stoch. Takich emocji nie można kupić za żadne pieniądze. To trzeba przeżyć!

20 sierpnia 2020
Urząd Gminy Grzmiąca (17)
Czytaj więcej o: Akcja społeczna #TylkoNaLegalu. Stypendium dla studenta za kreatywność!

Zaproszenie

Przejdź do - Zaproszenie

ZAPROSZENIE
do udziału w projekcie
„Poprawa warunków sanitarnych rodzin pszczelich w województwie zachodniopomorskim
poprzez zakup węzy pszczelej”

 

20 sierpnia 2020
Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Szczecinie (16)
Czytaj więcej o: Zaproszenie

Studia podyplomowe - rolnictwo i ocena stanu upraw rolniczych

Przejdź do - Studia podyplomowe - rolnictwo i ocena stanu upraw rolniczych

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa uruchamia od października 2020 roku studia podyplomowe nt. „ROLNICTWO I OCENA STANU UPRAW ROLNICZYCH”, które są kierowane do absolwentów studiów wyższych, zajmujących się lub planujących pracę w ubezpieczaniach upraw rolniczych, w doradztwie rolniczym, komisjach jednostek terytorialnych i innych organizacjach zajmujących się szacowaniem szkód rolniczych oraz planujących poszerzyć swoja wiedzę rolniczą dla potrzeb prowadzenia działalności rolniczej (nabycia uprawnień rolniczych).

18 sierpnia 2020
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (15)
Czytaj więcej o: Studia podyplomowe - rolnictwo i ocena stanu upraw rolniczych

Stypendia dla najlepszych uczniów

Przejdź do - Stypendia dla najlepszych uczniów

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr XX/144/2016 Rady Gminy Grzmiąca z dnia 29 grudnia 2016 r. przyznawane są 3 stypendia dla najlepszych uczniów szkół średnich.
Stypendium mogą otrzymać uczniowie szkół średnich kończących się maturą, na stałe zameldowani na terenie gminy Grzmiąca, ze średnią ocen nie mniejszą niż 4,5 i oceną z zachowania nie mniejszą niż dobra.
Stypendium przyznaje się na okres od 1 września do 31 stycznia i od 1 lutego do 30 czerwca, a wnioski przyjmowane są do dnia 15 września i 15 lutego danego roku.
Do wniosku należy dołączyć potwierdzoną przez szkołę kserokopię świadectwa za dany rok szkolny, a po I semestrze zaświadczenie potwierdzone przez dyrektora szkoły z wykazem ocen z przedmiotów za I semestr i oceną z zachowania.

14 sierpnia 2020
Urząd Gminy Grzmiąca (13)

Zdalna szkoła +

Przejdź do - Zdalna szkoła +

Informujemy, że dziś, tj. 13 sierpnia do Urzędu Gminy Grzmiąca dotarł sprzęt komputerowy zakupiony w ramach konkursu grantowego Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.”
Dzięki dofinansowaniu w wysokości 54 999,60 zł zakupiono 34 laptopy oraz torby. Sprzęt przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego zostanie przekazany do naszych szkół z przeznaczeniem dla najbardziej potrzebujących uczniów z rodzin wielodzietnych 3+, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej w formie bezpłatnego użyczenia na potrzebę realizacji zdalnego nauczania lub wykorzystane w szkolnych pracowniach komputerowych.
Projekt jest odpowiedzią na informację przekazaną przez Kuratorium Oświaty, z którego wynika że wielu uczniów nie przystąpiło do nauki zdalnej w związku z brakiem możliwości technicznych.

13 sierpnia 2020
Urząd Gminy Grzmiąca (12)

Wybory uzupełniające w Sołectwie Nosibądy!

Przejdź do - Wybory uzupełniające w Sołectwie Nosibądy!

W związku ze złożoną rezygnacją z pełnienia funkcji dotychczasowego Sołtysa w sołectwie Nosibądy zorganizowane zostały wybory uzupełniające, które odbyły się dnia 7 sierpnia 2020 roku. Podczas spotkania w świetlicy wiejskiej mieszkańcy większością głosów zdecydowali, że nowym Sołtysem w Sołectwie Nosibądy będzie Pani Irena Kwoka.

Podczas zebrania wybrana została nowa Rada Sołecka, a jej członkami zostali:
1. Emilia Misiak
2️. Bernadeta Żegnałek
3️. Tadeusz Nerko
4️. Dariusz Pieńkos

13 sierpnia 2020
Urząd Gminy Grzmiąca (11)
Czytaj więcej o: Wybory uzupełniające w Sołectwie Nosibądy!

Informacja

Zarząd Koła Łowieckiego „Ponowa” w Bobolicach zawiadamia, że organizuje polowania zbiorowe na ptactwo łowne w terminie od 15.08.2020 do 21.12.2020 r. na terenie obwodów 89, 91. Polowania odbywać się będą 15.08.2020 r. oraz w każdą sobotę i niedzielę wyżej wymienionego okresu.

12 sierpnia 2020
Koło Łowieckie "Ponowa" w Bobolicach (10)

Ogólnopolski Konkurs Testowy - "Bezpieczna Obsługa Zwierząt Gospodarskich"

Przejdź do - Ogólnopolski Konkurs Testowy - "Bezpieczna Obsługa Zwierząt Gospodarskich"

Sprawdź swoją wiedzę na temat bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym bez wychodzenia z domu i wygraj nagrody!

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza do wzięcia udziału w „Ogólnopolskim konkursie testowym z zakresu bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym – bezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich”. Uczestnikiem Konkursu może być osoba pełnoletnia, podlegająca w dniu rozwiązywania testu ubezpieczeniu społecznemu rolników.

 Aby wziąć udział w konkursie należy zarejestrować się na stronie https://bezpieczenstwo.krus.gov.pl i wypełnić formularz. Na adres e-mail podany podczas rejestracji zostanie wysłana wiadomość zawierająca link do aktywacji konta oraz informacje na temat testu. Składa się on z 20 pytań – za każdą prawidłową odpowiedź można uzyskać 1 pkt.

12 sierpnia 2020
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (9)
Czytaj więcej o: Ogólnopolski Konkurs Testowy - "Bezpieczna Obsługa Zwierząt Gospodarskich"

Zapobieganie przestępczości – konkurs

Przejdź do - Zapobieganie przestępczości – konkurs

Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) organizuje co roku konkurs na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA). Organizatora zaprasza do udziału w konkursie, którego tematem jest: „Zapobieganie zorganizowanej przestępczości opartej o struktury rodzinne/klanowe”. Zgłoszone do udziału w konkursie projekty powinny być ukierunkowane na zapobieganie przestępczości w grupach, których struktura budowana jest na relacjach rodzinnych, wspólnym pochodzeniu etnicznym czy migracyjnym, będących w trudnej sytuacji społecznej lub ekonomicznej oraz marginalizowanych.

Zgłoszone do udziału w konkursie projekty powinny być ukierunkowane na zapobieganie przestępczości w grupach, których struktura budowana jest na relacjach rodzinnych, wspólnym pochodzeniu etnicznym czy migracyjnym, będących w trudnej sytuacji społecznej lub ekonomicznej oraz marginalizowanych.

Organizator zwraca szczególną uwagę na relacje panujące w ww. grupach. Umiejętności przystosowania człowieka do życia w społeczeństwie są w znacznym stopniu kształtowane przez rodzinę i grupę, w której przebywa, a która działając nieprawidłowo wpływa dysfunkcyjnie na swoich członków. Młode osoby dorastające w takim środowisku są szczególnie narażone na postrzeganie działalności przestępczej jako swoistego „sposobu na życie”. Jednocześnie poszczególni członkowie, którzy chcą opuścić tego rodzaju struktury przestępcze, często narażeni są na ryzyko zerwania wszelkich więzi z rodziną i środowiskiem społecznym.

12 sierpnia 2020
Starostwo Powiatowe w Szczecinku (8)
Czytaj więcej o: Zapobieganie przestępczości – konkurs

Budowa sieci światłowodowej POPC - aktualizacja informacji.

Przejdź do - Budowa sieci światłowodowej POPC - aktualizacja informacji.

Jak już informowaliśmy, Orange Polska buduje sieć światłowodową na terenie gminy GRZMIĄCA, w ramach projektu „Szczecinecko-Pyrzycki Część A Orange Światłowód”. Projekt jest realizowany z dofinansowaniem ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC).


Celem inwestycji jest likwidacja internetowych „białych plam” na mapie Polski i dostarczenie mieszkańcom ultraszybkiego internetu. W ten sposób zmniejszymy technologiczny dystans w stosunku do lepiej rozwiniętych cyfrowo regionów kraju.


Zakres inwestycji został określony na podstawie listy adresowej przygotowanej przez Urząd Komunikacji Elektronicznej - regulatora rynku telekomunikacyjnego, zgodnie z zasadami przyznawania pomocy publicznej na bazie przeprowadzonej inwentaryzacji.


Wykaz adresów, objętych projektem realizowanym przez Orange Polska, dostępny jest na stronie: https://www.orange.pl/view/popc.

10 sierpnia 2020
Urząd Gminy Grzmiąca (7)
Czytaj więcej o: Budowa sieci światłowodowej POPC - aktualizacja informacji.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Plakat

    Plakat