Archiwalna strona Gminy Grzmiąca

Procedura postępowania z osobami bezdomnymi

Procedura postępowania z osobami bezdomnymi
i wymagającymi pomocy w okresie jesienno-zimowym przebywającymi na terenie gminy Grzmiąca

TELEFONY INTERWENCYJNE I ALARMOWE

Bezpłatna infolinia w Województwie Zachodniopomorskim

0 800 170 010 (z telefonu stacjonarnego)
696-031-168 ( z telefonu komórkowego)

Interwencja kryzysowa:

  1. Wiatraczna 1, 78-400 Szczecinek tel. (94) 372-17-88 tel. koordynatora –724752 770

 Służby porządkowe:

tel. - (94) 37 36 810 wew. 54

fax. - (94) 37 36 810 wew. 52

 – Straż Gminna Grzmiąca

997 lub 94 37 53 491

kom. 695 876 553

– Komisariat Policji w Barwicach

Ochrona zdrowia:

999 – Stacja Pogotowia Ratunkowego
112 – numer alarmowy

0943736618 – Ośrodek Zdrowia w Grzmiącej     

 

Pomoc Społeczna:

(94)-3736810 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzmiącej, ul. 1 Maja 7

KIEROWANIE OSÓB BEZDOMNYCH DO PLACÓWEK

Po rozeznaniu sprawy odpowiednie służby kierują osoby bezdomne do:

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grzmiącej, ul. 1 Maja 7,

placówek dla osób bezdomnych,                      

szpitala – osoby wymagające pomocy lekarskiej,

PLACÓWKI DLA OSÓB BEZDOMNYCH

Placówki świadczące pomoc osobom bezdomnym w okresie zimy na terenie miasta
i powiatu szczecineckiego
:

SCHRONISKA

NOCLEGOWNIE                    

- Punkt Pomocy Osobom Bezdomnym - wydawanie bezpłatnych, gorących posiłków od      poniedziałku do soboty dla ok. 50 osób, możliwość  korzystania z węzła sanitarnego
i wymiany odzieży oraz w okresie jesienno-zimowym od godziny 1100 do 1600 możliwość skorzystania z pobytu w świetlicy,

- Pokoje socjalne – dla bezdomnych mężczyzn i bezdomnych rodzin. Trzy pokoje, ok. 10  miejsc noclegowych.

- Miejsca hotelowe – są to miejsca przeznaczone dla osób bezdomnych oraz kobiet/mężczyzn z dziećmi dotkniętych przemocą w rodzinie. Liczba miejsc noclegowych - do 10. 78 – 400 Szczecinek, ul. Wodociągowa 6A, tel. (94) 372-80-00;

Miasto Koszalin:

Ośrodek Wsparcia ,, Schronisko dla Bezdomnych” prowadzony przez Koło Koszalińskie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Koszalinie, ul. Mieszka I 16,
tel. ( 94) 341-92-69 – sekretariat 8 00 – 16 00 lub (94) 318 – 56 – 21 wychowawcy

schronisko dla mężczyzn i kobiet
noclegownia dla mężczyzn i kobiet

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta dla osób będących pod wpływem alkoholu do 0,5 promila w wydychanym powietrzu, ogrzewalnia czynna od 2000 do 600

Dom Samotnej Matki ,, Dar Życia ” Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej, dla matek z dziećmi do lat 3; ul. Wojska Polskiego 13 (94) 342 – 37- 70, 516 – 840 – 090

Stowarzyszenie Dom Miłosierdzia udziela pomocy w formie noclegu, wyżywienia, odzieży
i środków czystości osobom bezdomnym, Koszalin, Al. Monte Casino 7,

tel. 660 539 514 ( trzy dni tzw. testowe, następnie uzyskanie pozytywnej opinii pozwalającej na pobyt w placówce).