Archiwalna strona Gminy Grzmiąca

Program "Rodzina 500 plus" 2019/2021

Nowa odsłona programu „Rodzina 500+”

 „Rodzina 500+” – na każde dziecko. Co się zmieni, jakie są terminy składania wniosków, Odpowiedzi na te i inne pytania znajdą Państwo poniżej.

Czy po zmianach w programie „Rodzina 500+” świadczenie dostaną także rodzice jedynaków?

Tak, świadczenie wychowawcze bez kryterium dochodowego będzie przysługiwało zarówno na pierwsze, jak i jedyne dziecko w rodzinie do ukończenia przez nie 18. roku życia.

Od kiedy świadczenie będzie przysługiwało na pierwsze dziecko?

Świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko (w tym również jedyne) bez względu na dochód rodziny będzie przysługiwało od 1 lipca br.

W jaki sposób można wnioskować o świadczenie „Rodzina 500+”?

Tak jak w poprzednich latach, można to zrobić drogą tradycyjną (np. podczas osobistej wizyty w urzędzie lub drogą pocztową) lub elektroniczną (kanał bankowości elektronicznej oraz portal Emp@tia).

Jakie są terminy składania wniosków? Kiedy pieniądze zostaną wypłacone?

W 2019 r., tak jak do tej pory, wnioski można składać drogą elektroniczną od 1 lipca 2019, a tradycyjną, papierową w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grzmiącej – od 1 sierpnia 2019. Zmiany w tym zakresie czekają nas dopiero w roku 2020.

Warto pamiętać, że aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na nowych zasadach od początku ich obowiązywania, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. Jeśli  rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku.

W celu kontynuacji wypłaty już przyznanego na pierwsze dziecko świadczenia wychowawczego po 30 września bieżącego roku wnioski również będzie można składać już od 1 lipca drogą elektroniczną a od 1 sierpnia drogą tradycyjną, papierową w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grzmiącej. Wniosek złożony do 31 sierpnia 2019 r. to wypłata świadczenia do końca października 2019 r. Wnioski złożone w kolejnych miesiącach –  przyznanie świadczenia oraz jego wypłata nastąpi  w terminie 3 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Co z terminami dla rodziców, którzy mają przyznane świadczenie na drugie i kolejne dziecko, a chcą wnioskować o „500+” również na pierwsze dziecko?

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.). Uwaga, rodzice ci muszą pamiętać aby złożyć wniosek do 30 września br., jeśli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca br.

Czy oprócz wniosku o przyznanie świadczenia „500+” na pierwsze dziecko trzeba będzie składać dodatkowe dokumenty?

W związku ze zniesieniem kryteriów, rodzice nie będą już musieli dokumentować swojej sytuacji dochodowej, a ustalając prawo do świadczenia wychowawczego, organ realizujący to świadczenie będzie opierał się przede wszystkim na informacjach zawartych we wniosku.

Co jeszcze się zmieni?

Program zakłada m.in. wprowadzenie szczególnego 3-miesięcznego terminu – liczonego od dnia urodzenia dziecka – na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowonarodzone dziecko. Złożenie wniosku w tym czasie będzie gwarantowało przyznanie świadczenia z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Dzisiaj rodzice mają na to 1 miesiąc. Program zakłada także wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na przyznanie – z zachowaniem ciągłości – świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka  w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku. Obecnie, w takiej sytuacji z dniem śmierci jednego
z rodziców prawo do przyznanego świadczenia wygasa, gdyż jest to świadczenie osobiste, niezbywalne i niepodlegające dziedziczeniu.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ:

DZWONIĄC NA INFOLINIĘ RESORTU RODZINY: (91) 430 34 25 LUB (91) 430 37 41

DZWONIĄC NA INFOLINIĘ OGÓLNĄ:(22) 529 06 68

LUB DZWONIĄC BEZPOŚREDNIO DO GOPS GRZMIĄCA: (94) 373 68 10 wew. 70

WNIOSEK O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE MOŻNA POBIERAĆ OD DNIA 01.07.2019 W POKOJU NR 2 W GOPS GRZMIĄCA LUB NA NA STORNIE BIULETYNU INFORMACYJNEGO GOPS GRZMIĄCA

WYPEŁNIONE WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ OSOBIŚCIE OD DNIA 01 SIERPNIA W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GRZMIĄCEJ, ZA POŚREDNICTWEM POCZTY POLSKIEJ ORAZ OD 1 LIPCA 2019 PRZEZ INTERNET ZA POMOCĄ BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ,  ePUAP ORAZ PORTALU empatia.mrpips.gov.pl.