Archiwalna strona Gminy Grzmiąca

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

Funkcję Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Grzmiąca pełni Pan Grzegorz Szajerka.

Kontakt: