Archiwalna strona Gminy Grzmiąca

Pomoc Żywnościowa 2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzmiącej informuje, iż osoby chcące zakwalifikować się do Pomocy Żywnościowej w roku 2020, zobowiązane są do złożenia skierowań do otrzymania pomocy. Skierowania należy złożyć w siedzibie Ośrodka, w pokoju nr 9 lub 11.