Jesteś tutaj: Start / Gospodarka odpadami / Opłata

Opłata

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

OPŁATA ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH OD MIESZKAŃCÓW GMINY GRZMIĄCA

  1. Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 23,00 zł na 1 osobę.
  2. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, których właściciele kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, poprzez zmniejszenie opłaty określonej w ust. 1 o 1,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
  3. Ustala się stawkę podwyższoną za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 46 zł na 1 osobę.

Dane do przelewu za opłaty za odbiór odpadów: 

Urząd Gminy Grzmiąca

ul. 1 Maja 7

78 – 450 Grzmiąca

Nr konta bankowego

41 8562 0007 0036 0524 2000 0330

Autor: Urząd Gminy Grzmiąca