Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

HARMONOGRAM UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO NA OBSZARZE POWIATU SZCZECINECKIEGO W ROKU 2020

Od 03.08.2020 r. nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Szczecineckiego będzie udzielana w trybie stacjonarnym.

Na nieodpłatne porady prawne można zapisać się za pośrednictwem telefonu i adresu e-mail:

Ponadto istnieje możliwość skorzystania z elektronicznej rejestracji wizyt na nieodpłatne porady prawne poprzez moduł zapisów publicznych w systemie teleinformatycznym NPP-NPO stworzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Po kliknięciu w link strona internetowa zostanie przekierowana do modułu zapisów dla Powiatu Szczecineckiego – należy wybrać opcję z podpunktu 3 „Porady i mediacje świadczone w punktach” i następnie wybrać punkt NPP, dzień i godzinę porady w celu zapisania.

Punkty

Lokalizacja

Dni i godziny przyjęć

Osoba świadcząca usługę

Punkt

Nr 1

Starostwo Powiatowe w Szczecinku,

pokój nr 001 na parterze,

ul. Warcisława IV 16, 78-400 Szczecinek

poniedziałki
w godz. od 8:30 do 12:30
wtorki
w godz. od 9:00 do 13:00
środy
w godz. od 10:30 do 14:30
czwartki
w godz. od 12:00 do 16:00
piątki
w godz. od 9:00 do 13:00
adw. M. Radej
adw. M. Radej
adw. K. Cembała
adw. M. Radej
adw. M. Radej

Punkt

Nr 2

Gmina Biały Bór - w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Białym Borze,

sala nr 16 na parterze, ul. Żymierskiego 10,

78-425 Biały Bór

poniedziałki
w godz. od 13:00 do 17:00
czwartki
w godz. od 08:00 do 12:00
adw. Ł. Gołubiński
adw. R. Mietlicki

Gmina Borne Sulinowo - w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie,

ul. Lipowa 6, 78-449 Borne Sulinowo

wtorek
w godz. od 8:00 do 12:00
środa
w godz. od 08:00 do 12:00
piątek
w godz. od 09:00 do 13:00
r. pr. K. Adamiak
r. pr. K. Adamiak
r. pr. C. Wicik

Punkt

Nr 3

Gmina Grzmiąca - w budynku Urzędu Gminy w Grzmiącej,

na parterze,

ul. 1 Maja 7, 78-450 Grzmiąca

poniedziałki
w godz. od 13:00 do 17:00
wtorki
w godz. od 13:00 do 17:00
adw. M. Radej
adw. Ł. Gołubiński

Gmina Barwice - w budynku Ośrodka Kultury i Turystyki,

pokój nr 1 na parterze,

ul. Wojska Polskiego 15, 78-460 Barwice

środy, czwartki,
w godz. od 15:00 do 19:00
piątki
w godz. od 14:00 do 18:00
adw. K. Cembała
r. pr. C. Wicik

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
 • nieodpłatną mediację,
 • pomoc prawną osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającym innych osób w ciągu ostatniego roku,
 • pomoc prawną związaną z przygotowaniem do rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1086) zmianie uległ załącznik nr 1 do ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 poz. 294 oraz z 2020 r. poz. 875). Załącznik stanowi oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 oraz z 2020 r. poz. 875 i 1086):

Art. 4.

 1. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.
 2. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

UWAGA!

Należy pamiętać, że świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej będzie odbywało się ze świadomością, że wciąż istnieje zagrożenie epidemiczne w związku z trwającym stanem epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 i że wymaga ono podjęcia dodatkowych działań zwiększających bezpieczeństwo – w tym celu w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej zostaną ustawione osłony nablatowe oddzielające wykonawców od beneficjentów nieodpłatnej pomocy prawnej. Ponadto, przed punktami NPP i w punktach NPP będą znajdowały się dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk. Każdy beneficjent NPP będzie miał obowiązek noszenia maseczki zakrywającej nos i usta oraz będzie musiał zdezynfekować ręce przed wejściem do punktu NPP. W trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej pomiędzy beneficjentem a wykonawcą porady należy zachować odległość wynoszącą od 1,5 do 2 metrów.

Osoby umówione na poradę w danym dniu powinny przybyć do poczekalni przy lokalu, w którym udzielana jest NPP na 5 minut przed wyznaczoną godziną. Takie rozwiązanie podyktowane jest zamiarem uniknięcia niepotrzebnych skupisk ludzkich na zamkniętej przestrzeni w budynku. Osoby, które przybędą wcześniej w celu skorzystania z porady, powinny oczekiwać na zewnątrz przed budynkiem, w którym znajduje się lokal NPP.

Poniżej można pobrać Zalecenia Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego dla funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w związku z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej wirusem z 09.06.2020 r.

Więcej informacji można znaleźć pod linkiem (https://www.powiat.szczecinek.pl/aktualnosci/2020-nieodplatna-pomoc-prawna.html).

Autor: Powiat Szczecinecki