Ochotnicza Straż Pożarna w Storkowie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 lutego 2019
DANE O ORGANIZACJI
1 Adres siedziby Storkowo, 78-450 Grzmiąca
2 Tel./fax. brak danych
3 E-mail brak danych
4 Adres strony WWW brak danych
5 Numen KRS 0000230773
6 Numer REGON/NIP REGON: 320379300; NIP: brak danych
7 Status pożytku publicznego NIE
8 Zarząd

Prezes - Tadeusz Adaśko
Wiceprezes - Naczelnik - Mateusz Kubacki
Sekretarz - Ryszard Adaśko
Skarbnik - Leszek Adaśko
Gospodarz - Tadeusz Adaśko

9 Cel działania
  1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami.
  2. Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.
  3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
  4. Rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej.
  5. Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich.
  6. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej statutu
Autor: Katarzyna Śmiechowska